پرس هیدرولیک فورج گرم

  • Hot Forging Hydraulic Press

    پرس هیدرولیک فورج گرم

    آهنگری داغ بالاتر از دمای تبلور مجدد فلز انجام می شود.افزایش دما می تواند انعطاف پذیری فلز را بهبود بخشد، که منجر به بهبود کیفیت داخلی قطعه کار و سخت شدن ترک خوردن آن می شود.دمای بالا همچنین می تواند مقاومت تغییر شکل فلزات را کاهش دهد و تناژ ماشین آلات آهنگری مورد نیاز را کاهش دهد.