مشتری ها

تامین کننده ما استفاده می کنیم

نوآوری برای سیستم سروو

Rexroth برای سیستم هیدرولیک

پیشرفته برای پمپ

Kuka برای بازوی ربات

اشنایدر برای برق

کلاسیک ما مشتری ها

بیشتر آنها مشتری معروف هستند 500 نفر برتر دنیا یا نزدیک آن

image20
image16
image21
image18
image19
image15
image17
image22

بیشتر مشتری ها

این تنها مرجع مشتری در سال 2017 است. برای اطلاعات بیشتر ، اخبار ما را در وب سایت بررسی کنید.

 • image37
 • image38
 • image36
 • image35
 • image34
 • image32
 • image33
 • image30
 • image29
 • image31
 • image28
 • image24
 • image27
 • image25
 • image26